Pracovní snídaně na téma „Jak řešit spory mezi společníky či akcionáři“