Co přinesla novela zákona o ochranných známkách a proč si ochrannou známku vůbec registrovat?