Rychlý kontakt + 420 773 240 555

cs en de

Právní servis pro obchodní společnosti a podnikatele

V oblasti právního servisu pro obchodní společnosti a podnikatele nabízíme:

Příprava smluv, kontrola smluv navržených protistranou

 • Smlouva sepsaná nebo zkontrolovaná advokátem je vždy nejlepší prevencí.
 • Nedopustíme, abyste podepsali něco, co Vám uškodí. Připravíme smlouvu tak, aby v budoucnu nevznikaly zbytečné spory.
 • Dojde-li k soudnímu sporu, pak Vás bude zastupovat advokát, který smlouvu důvěrně zná a už při jejím vzniku myslel na obvyklé slabiny práva a české justice.

Konzultace a poradenství při přípravě nových projektů

 •  Zvažujete-li nový obchodní záměr či projekt, je vhodné mít u jeho vzniku advokáta, který hned zpočátku upozorní na možná právní rizika.
 • My takové znaky umíme identifikovat. Prověříme Vašeho budoucího obchodního partnera a doporučíme, zda do obchodu jít či nikoli. Doporučíme Vám, jaké zajišťovací instrumenty v daném obchodním vztahu požadovat.

Zakládání a změny obchodních společností

 • Při zakládání obchodních společností, popřípadě je-li třeba změn v již existujících společnostech, ale i při majetkovém vypořádání společníků je spolupráce s advokátem zárukou dosažení požadovaného záměru.
 • Poskytujeme komplexní právní poradenství při přeměnách obchodních společností jako fúze, změny právní formy a další, při převodech majetkových účastí ve společnostech, prodejích podniku atd., a to včetně provedení právní prověrky (due diligence) a komplexní transakční smluvní dokumentace a vyjednávání transakce.

Správa a vymáhání pohledávek

 • Řada ve skutečnosti bonitních obchodních partnerů platí za své závazky podle toho, jak moc který věřitel uplatňuje svůj nárok. I v tomto Vám můžeme pomoci.
 • Vlastní vymáhání pohledávek není jen sepsání žaloby. Komplexní právní vymáhání pohledávek zahrnuje prověrku, zda má vůbec žaloba smysl s ohledem na majetek dlužníka; pro případ sporu hlídání dlužníka, aby se jeho majetek v průběhu sporu „neztratil;“ spolupráci s prověřeným exekutorem atd.

Řešení sporů mimosoudní cestou, vyhledávání smírných řešení. Zastupování v soudních sporech

 • Jít se sporem k soudu je vždy nejisté a finančně a časově náročné; proto je vždy záhodno hledat mimosoudní smír. Když už na soud dojde, je velkou výhodou, když Vás zastupuje advokát, který zná případ od počátku.

Zastupování ve správních řízeních, včetně řízení před finančními úřady

 • Jednání s úřady je mnohdy tvrdým oříškem pro každého, proto je svěření takové záležitosti do našich rukou rozhodnutím prospěšným pro rychlé vyřízení věcí ale i pro Vaše duševní zdraví.

Práva nemovitostí

 • Koupě či prodej nemovitosti je zásadním rozhodnutím a i významným investičním počinem, proto by měla být realizaci tohoto obchodu věnována zvláštní pozornost. Ať již při přípravě smluv o převodu vlastnického práva k nemovitosti, tak i při úschově kupní ceny a zajištění jejího vyplacení až po splnění smluvených požadavků. I v jiných případech, jako prodej a koupě nemovitostí s právní vadou (exekuce, zástavní právo) či správě nemovitostí je přítomnost advokáta vždy významnou přidanou hodnotou.

Kompletní servis v pracovněprávních vztazích

 • Pracovněprávní spory jsou oblastí, která se nebývale rozrůstá. Je faktem, že více než polovina pracovněprávních sporů končí úspěchem zaměstnance, je tedy na místě pracovněprávní agendě věnovat pozornost již při vzniku a správě pracovněprávních vztahů.
 • Zaměstnanecká loajalita je velkou devizou každého podnikatele. Pokud se zaměstnavatel v rámci poskytovaného zaměstnaneckého bonusu postará o vyřešení zaměstnancova rozvodu, dopravní nehody nebo sousedského sporu, může to loajalitu zaměstnance k firmě výrazně posílit a tedy napomoci vyhnutí se pracovněprávnímu sporu.

Advokátní úschovy a další servis

 • V souvislosti s poskytováním právních služeb pro své klienty zajišťujeme úschovy peněz a zároveň i úschovu listin. V rámci těchto služeb též standardně činíme i prohlášení o pravosti podpisů klientů na listinách. 
 • Služby notáře (sepis notářských zápisů) po dohodě advokátní kancelář zprostředkuje přímo ve svých prostorách bez nutnosti navštívit notářskou kancelář. Zároveň je běžnou praxí zajištění potřebných odborných stanovisek a posudků.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace