Rychlý kontakt + 420 773 240 555

cs en de

Právní servis pro fyzické osoby

Zastupování v soudních sporech, řešení sporů mimosoudní cestou, vyhledávání smírných řešení

  • Jít se sporem k soudu je vždy nejisté a finančně a časově náročné; proto je vždy záhodno hledat mimosoudní smír. Když už na soud dojde, je velkou výhodou, když Vás zastupuje advokát, který zná případ od počátku.

Příprava smluv, kontrola smluv navržených protistranou

  • Smlouva sepsaná nebo zkontrolovaná advokátem je vždy nejlepší prevencí.
  • Nedopustíme, abyste podepsali něco, co Vám uškodí. Připravíme smlouvu tak, aby v budoucnu nevznikaly zbytečné spory.
  • Dojde-li k soudnímu sporu, pak Vás bude zastupovat advokát, který smlouvu důvěrně zná a už při jejím vzniku myslel na obvyklé slabiny práva a české justice.

Zastupování před správními orgány a dalšími institucemi

  • Jednání s úřady je mnohdy tvrdým oříškem pro každého, proto je svěření takové záležitosti do našich rukou rozhodnutím prospěšným pro rychlé vyřízení věcí ale i pro Vaše duševní zdraví.

Servis v pracovněprávních vztazích

  • Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou pro zaměstnance vždy značně složité a psychicky náročné, a proto je dobré mít již před zahájením vyjednávání se zaměstnavatelem připravený plán pro dosažení požadovaného cíle.

Komplexní zastoupení v trestních věcech

  • Zastupování v přípravném řízení, obhajoba, sepisování dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního řízení. Zastupování poškozeného v trestním řízení (uplatnění nároku na náhradu škody, zajištění majetku pachatele, peněžitá pomoc od státu).

Práva nemovitostí

  • Koupě či prodej nemovitosti je zásadním rozhodnutím a i významným investičním počinem, proto by měla být realizaci tohoto obchodu věnována zvláštní pozornost. A to jak při přípravě smluv o převodu vlastnického práva k nemovitosti, tak i úschově kupní ceny a zajištění jejího vyplacení až po splnění smluvených požadavků. I v jiných případech, jako například prodej a koupě nemovitostí s právní vadou (exekuce, zástavní právo) či správě nemovitostí je přítomnost advokáta vždy významnou přidanou hodnotou.

Advokátní úschovy a další servis

  • V souvislosti s poskytováním právních služeb pro své klienty zajišťujeme úschovy peněz a zároveň i úschovu listin. V rámci těchto služeb též standardně činíme i prohlášení o pravosti podpisů klientů na listinách. 
  • Služby notáře (sepis notářských zápisů) po dohodě advokátní kancelář zprostředkuje přímo ve svých prostorách bez nutnosti navštívit notářskou kancelář. Zároveň je běžnou praxí zajištění potřebných odborných stanovisek a posudků.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace