Rychlý kontakt + 420 773 240 555

cs en de

Náš tým

Jsme tým zkušených právníků a ekonomů, pohybujících se ve všech sférách podnikání. Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelským subjektům, obcím a také individuálním klientům ve všech oblastech práva.  Kromě generálního zaměření se specializujeme na problematiku v oblasti veřejných zakázek, poskytujeme právní a obchodní poradenství nejen pro renomované obchodní společnosti, ale i pro začínající a malé Start-up společnosti. Specialisté našeho týmu se zaměřují rovněž i na stavební a IT právo a v neposlední řadě poskytujeme právní pomoc v souvislosti s implementací nařízení GDPR.

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, advokát

padera@akprp.cz

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, v roce 2009 absolvoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Právní praxi zahájil během studií v advokátní kanceláři Lněnička & Řehák. Během své profesní praxe působil také v Allianz pojišťovně a.s. a v advokátních kancelářích Erhartová, Vítek a v advokátní kanceláři Mikš a Suk. Od roku 2012 působí jako samostatný advokát. Ve své odborné praxi se zaměřuje především na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního, Start-up a správního práva. Vítězslav Paděra poskytuje právní služby podnikatelským subjektům se zaměřením nejen na právo obchodní, ale i pracovní, občanské a s tím související agendu. V rámci prosazování a ochrany zájmů podnikatelských subjektů působí od roku 2017 jako člen smírčí komise Hospodářské komory České republiky a je i členem dozorčí rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V roce 2018 se stal rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře české republiky.

Převažující zaměření: právo obchodních společností, pracovní právo, závazkové vztahy, nemovitosti, vymáhání a zajištění pohledávek, sporná agenda-zastupování v obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních věcech.

Jazyky: český, anglický, německý.

Mgr. Jan Rada

Mgr. Jan Rada, advokát

rada@akprp.cz

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení vysokoškolského studia působil v renomovaných advokátních kancelářích PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr) a ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ (dnes ZCH Legal), kde se zabýval především právem obchodních korporací a s tím související agendou. Od roku 2012 působí jako samostatný advokát. Ve své praxi se zabývá především komplexních právním poradenstvím pro podnikatelské subjekty se specializací na závazkové vztahy mezi podnikateli. Poskytuje poradenství i v oblasti práva správního, zejména práva stavebního. Dále se věnuje právu sportovnímu a insolvenčnímu.

Převažující zaměření: závazkové vztahy, právo obchodních společností, nemovitosti, stavební právo, insolvenční právo, sportovní právo, vymáhání a zajištění pohledávek.

Jazyky: český, německý, anglický.

JUDr. Martina Švejdová

JUDr. Martina Švejdová, advokátka

svejdova@akprp.cz

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a na téže fakultě, kde také následně absolvovala rigorózní studium, v rámci kterého se zaměřila na téma zastřených pracovněprávních vztahů. Právní praxi vykonávala již během studií v Advokátní kanceláři Tschöpl & Partner a následně v Advokátní kanceláři JELÍNEK. Pracovala rovněž na pozici podnikového právníka ve společnosti zabývající se projektovými a inženýrskými službami, PRAGOPROJEKT, a.s. Od roku 2012 působí jako advokátka se zaměřením na právo pracovní, rodinné a občanské. Zabývá se zároveň právem přestupkovým a trestním, zejména obhajobou obviněného v trestním řízení. Od roku 2018 působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře české republiky.

Převažující zaměření: rodinné právo, pracovní právo, náhrada nemajetkové újmy, právní vztahy k nemovitostem, občanské právo, dědické právo, správní právo. 

Jazyky: český, německý, anglický.

Mgr. Zuzana Zlatohlávková

Mgr. Zuzana Zlatohlávková, advokátka

zlatohlavkova@akprp.cz

V roce 2010 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala i na Právnické fakultě Universität Potsdam v Německu a rovněž se opakovaně zúčastňovala rakousko - českého semináře v rámci Masterstudiums European Union Studies, který probíhal ve spolupráci s Paris Lodron Universität Salzburg. Ve společnosti Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. se věnovala především právu správnímu, občanskému a obchodnímu se zaměřením na veřejné zakázky. Jako advokátka poskytuje v oblasti správního práva komplexní právní poradenství některým územním samosprávným celkům i jednotlivcům při řešení obvyklé správně-právní agendy i při zajišťování úkolů spojených s územním plánováním, stavebním právem či přestupky. Dále se zabývá insolvenčním právem, veřejnými zakázkami a právem obchodních korporací se specializací na poradenství při strategickém plánování, obchodních a rozhodovacích procesech.

Převažující zaměření: správní právo, insolvenční právo, právo obchodních korporací, veřejné zakázky

Jazyky: český, anglický, německý.

Mgr. Michal Žibřid

Mgr. Michal Žibřid, advokát

zibrid@akprp.cz

V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Právní praxi zahájil v advokátní kanceláři Mgr. Richarda Langa a kanceláři Mgr. Jiřího Skály. Dále působil ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s., a to jako podnikový právník centrály společnosti, se zaměřením na civilní spornou agendu, veřejné zakázky a právo obchodních korporací a správní právo. Od roku 2015 působí jako samostatný advokát a zaměřuje se především na správní právo, se specializací na oblast životního prostředí a stavební právo, právo obchodních korporací, Start-up, jakož i komplexně na právo občanské. Mgr. Michal Žibřid poskytuje i právní poradenství v oblasti IT práva.

Převažující zaměření: správní právo, právo IT, právo obchodních korporací, občanské a rodinné právo,

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Zdeňka Boledovičová

Mgr. Zdeňka Boledovičová, advokátní koncipientka

boledovicova@akprp.cz

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia získala cenné zkušenosti v advokátních kancelářích s rozličným zaměřením, ať již mezinárodních jako Schaffer & Partner Legal s.r.o. se specializací na právo obchodní, tak i například v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o. se zaměřením na generální praxi ve všech právních odvětvích.

Převažující zaměření: obchodní právo, závazkové a smluvní právo, právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, občanské právo.

Jazyky: český, německý.

Mgr. Lucie Vítková

Mgr. Lucie Vítková, advokátní koncipientka

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a právní věda. Během svého studia získala zkušenosti v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., jako paralegal na obchodněprávním úseku.

Změření: právo obchodních korporací, pracovní právo, občanské právo, správní právo.

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Karolína Kropíková

Mgr. Karolína Kropíková, advokátní koncipientka

kropikova@akprp.cz

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získávala již během studia v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners se zaměřením na obchodní právo a v advokátní kanceláři Mgr. Lucie Tahotné, kde získala cenné zkušenosti v generální praxi v různých právních odvětvích, specializovala se mimo jiné i na průmyslová práva a duševní vlastnictví. Karolína se zabývá problematikou v souvislosti s implementací nařízení GDPR.

Převažující zaměření: právo obchodních korporací, pracovní právo, občanské právo, právo duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů

Jazyky: český, anglický.

Mgr. Viktorie Kalhousová

Mgr. Viktorie Kalhousová, advokátní koncipientka

kalhousova@akprp.cz

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během svého studia získávala praktické zkušenosti nejen v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři v Hradci Králové, ale také například při odborné stáži na Krajském soudě v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích. Při svém působení v advokacii si osvojila zejména znalost práva pracovního, občanského, obchodního, insolvenčního a správního. Viktorie se dále aktivně věnuje právní úpravě veřejných zakázek.

Převažující zaměření: občanské právo, pracovní právo, právo obchodních korporací, správní právo, insolvenční právo, veřejné zakázky

Jazyky: český, anglický, francouzský

Elena Seidlová

Elena Seidlová, Chief Operations Officer

seidlova@akprp.cz

V roce 2008 úspěšně absolvovala státní obchodní akademii v Pardubicích, dále se věnovala rozvoji svých jazykových schopností účastí na domácích i zahraničních jazykových kurzech. V minulosti působila v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o. Kromě administrativně-provozních činností se v advokátní kanceláři věnuje správě pohledávek. 

Jazyky: český, anglický, francouzský.

JUDr. Markéta Havlasová

JUDr. Markéta Havlasová, trvale spolupracující advokátka

havlasova@akprp.cz

V roce 2009 absolvovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Svou právní praxi zahájila během studia v advokátní kanceláři PPS advokáti s.r.o. Od roku 2010 pracovala v Advokátní kanceláři JELÍNEK & Partneři s.r.o., kde dále působila i jako vedoucí advokátka. Ve společnosti PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář, zajišťuje veškeré právní služby související s trestním a přestupkovým právem, zejména obhajobu ve všech stádiích trestního řízení, od přípravného až po řízení u Ústavního soudu, jakož i zastoupení při vymáhání škody způsobené při výkonu státní moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Převažující zaměření: trestní právo, dědické právo, pracovní právo

Jazyky: český, anglický.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace