Rychlý kontakt + 420 773 240 555

cs en de

Co přinesla novela zákona o ochranných známkách a proč si ochrannou známku vůbec registrovat?

Co přinesla novela zákona o ochranných známkách a proč si ochrannou známku vůbec registrovat?
25. 01. 2019

Novela, kterou se mění nejen zákon o ochranných známkách, ale i zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a další právní předpisy1 je nyní v odborné i laické veřejnosti hojně diskutována. Předmětná novela je účinná od 1. ledna 2019. V tomto příspěvku bychom rádi stručně shrnuli hlavní body novely, co tyto změny znamenají pro společnosti a podnikatele, a na závěr příspěvku uvedeme několik důvodů, proč si ochrannou známku přihlásit, pokud jste tak doposud neučinili.

Největší změnou pro společnosti, které již mají ochranné známky registrované, je skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví („ÚPV“) nově nemá povinnost zkoumat, zda se nově přihlašovaná ochranná známka shoduje s ochrannou známkou již zapsanou, či zda se jí nepodobá. Dle minulé právní úpravy ÚPV postupoval tak, že pokud zjistil podobnost či shodu přihlašované ochranné známky s již existující a registrovanou ochrannou známkou, přihlašovatele nové známky o tom vyrozuměl a bylo na něm, aby ÚPV doložil souhlas vlastníka zapsané známky či aby svou přihlášku upravil tak, aby s již registrovanou známkou nekolidovala např. v rozsahu přihlašovaných tříd výrobků a služeb.

ÚPV od 1.1.2019 nicméně nezkoumá podobnosti s jinými již registrovanými ochrannými známkami a je tedy věcí vlastníků registrovaných ochranných známek, aby si nově přihlašovaná označení sami kontrolovali a případně uplatňovali svá práva prostřednictvím institutu námitek. Vzhledem k tomu, že přihláška je v databázi ochranných známek zveřejněna po dobu tří měsíců, doporučujeme společnostem, aby jednou za dva měsíce pravidelně kontrolovaly nově zveřejněné přihlášky. Častější kontrolou mohou mít dotčení vlastníci registrovaných ochranných známek dostatek času pro přípravu námitek, pro jejichž podání je rovněž lhůta tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky.

Novinkou, jež souhrnná novela zavedla, je i podpora registrace netradičních ochranných známek, přičemž se jedná zejména o ochranné známky chuťové a pachové. I dříve bylo možné takovou známku registrovat, v minulosti tak učinil například výrobce tenisových míčků, který si přihlásil vůni čerstvě posečené trávy. Bylo ale nutné vyjádřit vůni či chuť dvojrozměrně – tedy graficky. Takové vyjádření „smyslových“ ochranných známek bylo ale velmi komplikované, a i z tohoto důvodu nebyly tyto známky nijak rozsáhleji využívány. Po účinnosti novely postačuje vyjádřit předmět ochrany „přesně a jasně“, přičemž ale není zcela jasné, co bude ÚPV za „přesné a jasné“ považovat. Je ale třeba vést v patrnosti, že takové označení je možné registrovat pouze pro předměty a výrobky, které přirozeně žádnou (nebo téměř žádnou) vůni nemají – např. zmiňovaná vůně trávy pro tenisové míčky.

Závěrem přinášíme několik důvodů, proč je dobré ochrannou známku registrovat i přes to, že zejména v případě tzv. evropské ochranné známky může jít o poměrně náročný proces, a to jak po stránce časové, tak finanční:

Co tedy vyplývá z připravované novely pro vlastníky registrovaných ochranných známek? Společnosti by měly zavést systém monitoringu zveřejněných přihlášek na webových stránkách www.upv.cz tak, aby proti problematické přihlášce bylo možno podat případné námitky. Takový monitoring by měly ostatně zavést i společnosti, které prozatím ochrannou známku registrovanou nemají, aby předešly tzv. spekulativním přihláškám ochranných známek, kdy třetí osoby přihlašují obchodní označení za účelem budoucího prodeje. Pokud své obchodní označení nemáte registrované jako ochrannou známku, doporučujeme tento krok zvážit i třeba s ohledem na výše uvedené důvody.

Mgr. Jan Rada & Mgr. Karolína Kropíková


1 Sněmovní tisk č. 168 dostupný zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=168&CT1=0

Ke stažení

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace